• Phiên bản trang bị xanh

    Máy chủ đồ xanh tái hiện quá khứ hào hùng 2005 Chính thức khai mở máy chủ "Hồi Xưa" vào 19h ngày 24/12/2022 - Cày quốc chậm , trang bị chậm , chặn kéo xe liên máy

  • Máy chủ : Sơn hà xã tắc đồ tím

    Phiên bản sơn hà xã tắc đồ tím